REKLAMA

Odpowiedź 1

Odpowiedź 1

Dwa tygodnie później do apteki przychodzi pan Antoni opowiedzieć o swoich problemach zdrowotnych. Dwa dni od rozpoczęcia stosowania antybiotyku zaczęły go bardzo boleć mięśnie. Nie wiedział skąd ból się wziął. Dolegliwości nie mijały przez kilka dni, aż w końcu poszedł do lekarza pierwszego kontaktu. Udało mu się dostać do lekarki, która się nim zwykle zajmuje. Doktor spytała o leki, dowiedziała się o Monakolinie K i zaleciła zbadanie kinazy kreatynowej. Okazało się, że wskaźnik był mocno podwyższony – ponad 4 razy przekraczał normę. Klarytromycyna weszła w interakcję z simwastatyną i lowastatyną pochodzącą z Monakoliny K. Doszło do uszkodzenia mięśni i zaczęła się rozwijać ostra niewydolność nerek. W związku z tym pan Antoni ma przerwać terapię simwastatyną na czas leczenia klarytromycyną. Ma też nie stosować preparatów z Monakoliną K. Po tym jak poprawiły się wyniki kinazy kreatynowej i ustąpiły dolegliwości bólowe, lekarka zaleciła pacjentowi rosuwastatynę 10 mg.

 

Problem Przyczyna Interwencja Rzeczywisty/ Potencjalny
Działania niepożądane simwastatyny i Monakoliny K (lowastatyny) Interakcja simwastatyny i lowastatyny z klarytromycyną Odstawienie simwastatyny na czas leczenia klarytromycyną Rzeczywisty
Działania niepożądane simwastatyny i Monakoliny K (lowastatyny) Zbędna terapia Monakoliną K K – duplikacja terapii Nie stosowanie Monakoliny K Rzeczywisty
Nieskuteczna terapia hipolipemizująca Zbyt mała dawka leku hipolipemizującego Kontakt z lekarzem prowadzącym w celu zmiany terapii Rzeczywisty

 

Bibliografia

  1. Interna Szczeklika – Ostre uszkodzenie nerek – https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.14.1.
  2. Objawy mięśniowe w przebiegu stosowania statyn — fakty, mity, rzeczywistość i stanowiska ekspertów; K Starzyk, B Wożakowska-Kapłon; Folia Cardiologica 2015 tom 10, nr 5, strony 354–360
  3. Analiza interakcji drugs.com https://www.drugs.com/interactions-check.php?drug_list=1492-0,2067-0,685-0&types%5B%5D=major&types%5B%5D=minor&types%5B%5D=moderate&types%5B%5D=food&types%5B%5D=therapeutic_duplication&professional=1
  4. Indeks leków mp.pl – simwastatyna
  5. Indeks leków mp.pl klarytromycyna
  6. “Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016” Pod redakcją: Prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz Dr hab. n. med. Piotra Albrechta Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Radzikowskiego – http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/Rekomendacje2016.pdf
REKLAMA
REKLAMA