Aptekarz.pl > Kalkulator roztworów wodnych
Jeśli sporządzasz roztwór, wpisz w polu 1 oznaczonym “Ilość substancji rozpuszczonej”, ile substancji aktywnej masz zamiar rozpuścić.

W polu 2 oznaczonym “Objętość całego preparatu” wpisz, jaką objętość będzie miał roztwór po rozpuszczeniu substancji aktywnej w rozpuszczalniku, np. w wodzie.

W polu 3 oznaczonym ”Ilość substancji czynnej, którą powinien przyjąć pacjent” wpisz, jaką ilość substancji aktywnej chcesz przyjąć wraz z roztworem.

Po wciśnięciu “Oblicz” uzyskasz informację, jaką ilość uzyskanego roztworu należy odmierzyć, aby przyjąć wybraną ilość substancji aktywnej.

Przykład: Jeśli na opakowaniu leku widzisz stężenie, np.: 40 mg/ml w polu 1 oznaczonym “Ilość substancji rozpuszczonej”, wpisz 40 mg, w polu 2 oznaczonym “Objętość całego preparatu” wpisz 1 ml. Jeśli chcesz podać 200 mg substancji czynnej, wartość wpisz w polu 3.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skonsultuj się z farmaceutą.

Aby przyjąć wybraną ilość substancji czynnej należy odmierzyć ml roztworu

REKLAMA