Ciężarna kobieta wysypuje na dłoń leki

Amoksycylina w czasie ciąży

Amoksycylina zaliczana była do kategorii B wg FDA. Do tej kategorii zaliczane były substancje lecznicze, dla których w badaniach przedklinicznych ...
Czytaj Dalej