REKLAMA

Opieka farmaceutyczna za granicą – Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii rola farmaceuty wykracza daleko poza wydawanie pacjentom leków. Można spokojnie powiedzieć, że przedstawiciel tego zawodu jest bardzo ważnym elementem zespołu medycznego, który współpracuje zarówno z lekarzami, jak i pacjentami.

(fot. shutterstock)

Dodatkowo zawód ten darzony jest ogromnym szacunkiem przez pacjentów, którzy chętnie zwracają się po pomoc i poradę.   W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu aspekt opieki farmaceutycznej  oraz pokazać rolę, jaką odgrywa farmaceuta w systemie opieki zdrowotnej na terenie Wielkiej Brytanii.

REKLAMA
REKLAMA

Wykształcenie farmaceutyczne

Aby zostać farmaceutą w Wielkiej Brytanii, konieczne jest ukończenie 4-letnich studiów i odbycie rocznego stażu w aptece otwartej lub szpitalnej nadzorowanego przez doświadczonego farmaceutę (istnieje możliwość rozdzielenia stażu, tak by jego część spędzić w aptece szpitalnej a część w aptece otwartej). Staż kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne Wielkiej Brytanii. Wszyscy przedstawiciele tego zawodu, niezależnie od miejsca pracy, muszą być zarejestrowani w Naczelnej Radzie Aptekarskiej. [1]

Czym jest opieka farmaceutyczna?

Opieką farmaceutyczną, nazywany jest zespół usług farmaceutycznych, których celem jest racjonalizowanie farmakoterapii oraz poprawa zależnej od zdrowia jakości życia pacjentów. W tym kontekście farmaceuta jest ważnym członkiem zespołu medycznego, który współpracując z pacjentem, lekarzami i innymi członkami personelu medycznego dba o prawidłowy przebieg farmakoterapii.

Idea opieki farmaceutycznej narodziła się w 1975 roku. Opisano ją w „American Journal of Hospital Pharmacy”. [2]  Według tego artykułu, sprawowanie opieki farmaceutycznej wiąże się z kilkoma głównymi działaniami, do których zaliczyć można: rozpoznawanie, rozwiązywanie istniejących problemów lekowych i zapobieganie ich powstawaniu w przyszłości. Należy podkreślić fakt, że tym kontekście opieka farmaceutyczna jest nieodzownym elementem opieki zdrowotnej.

Rola farmaceuty w Wielkiej Brytanii

Wart podkreślenia jest fakt, iż około 90% z całkowitej liczby aptek funkcjonujących na terenie Wielkiej Brytanii posiada pokój konsultacyjny. Funkcja farmaceuty w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej związana jest bardziej z byciem konsultantem pacjenta niż sprzedawcą leków. Rola ta wpierana jest przez dostępność całej gamy usług z zakresu zdrowia publicznego, z których pacjenci mogą korzystać w swoich aptekach. Wszystkie dostępne świadczenia kontraktowane są przez NHS, co oznacza, że ich finansowanie odbywa się głównie w oparciu o środki publiczne i polisy zdrowotne.  Farmaceuci, by świadczyć takie usługi muszą przejść odpowiednie szkolenia.

Raportowanie działań niepożądanych w Wielkiej Brytanii

Najważniejsze zadania farmaceuty

Uważa się, że jednym z najważniejszych zadań farmaceuty w Wielkiej Brytanii jest wykonywanie przeglądów lekowych. Realizowane są one poprzez nieodpłatne spotkania pacjenta z wykwalifikowanym pracownikiem apteki. Praktyka ta jest szczególnie zalecana osobom, które przyjmują regularnie minimum dwa leki przez okres co najmniej 3 miesięcy. [3]

New Medicine Service

Innym zasługującym na uwagę programem, funkcjonującym w ramach brytyjskiej opieki farmaceutycznej jest „New Medicine Service”. Jest to nic innego jak forma opieki farmakologicznej, sprawowana w okresie 3-4 tygodni od wprowadzenia nowego, przeznaczonego do długotrwałego przyjmowania leku. Farmaceuta odpowiedzialny jest za zapoznanie pacjenta z działaniem, sposobem stosowania, dawkowaniem i ewentualnymi objawami ubocznymi nowo wprowadzonego preparatu. To rozwiązanie jest niezwykle pomocne w monitorowaniu początkowych etapów leczenia m.in. cukrzycy, astmy czy zaburzeń krążenia. Farmaceuta dodatkowo może m.in. modyfikować pory przyjmowania substancji leczniczych, tak by niwelować działania niepożądane. [4]

Usprawnienia pracy

Do ciekawych rozwiązań, które pozwalają na usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, należą również elektroniczny system przepisywania leków oraz możliwość wydania leków pomocnych w leczeniu drobnych dolegliwości. Wydawanie leków „przepisanych przez farmaceutę” odbywa się po wcześniejszej dokładnej ocenie stanu zdrowia pacjenta oraz postawieniu diagnozy.

Czynności wykonywane w aptekach

W ramach programu kontroli zdrowia pacjentów farmaceuci mogą dokonywać pomiarów ciśnienia krwi, oznaczać poziom glukozy i cholesterolu, kontrolować masę ciała. Podczas takiej wizyty osoba zainteresowania może uzyskać również cenne wskazówki, dotyczące np. zmiany nawyków żywieniowych.[5]

Podsumowanie

W powyższym tekście umieszczone zostały tylko niektóre, z interesujących rozwiązań realizowanych w ramach opieki farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii. Przedstawiony model opieki farmaceutycznej pozwala na zwiększenie dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych, podniesienie efektywności leczenia. Dodatkowo, wykwalifikowany farmaceuta poprzez bezpośrednią współpracę z pacjentem buduje pozytywny wizerunek zawodu, co sprawia, że przedstawiciele tego fachu postrzegani są jako cenne i rzetelne źródło informacji dotyczących ochrony zdrowia i farmakoterapii.

Źródła:

[1]        „Brytyjskie uniwersytety medyczne i organizacje naukowe kształcące farmaceutów”, Lekolepki, 04-paź-2018. .

[2]        B. Berenguer, C. La Casa, M. J. de la Matta, i M. J. Martín-Calero, „Pharmaceutical care: past, present and future”, Curr. Pharm. Des., t. 10, nr 31, s. 3931–3946, 2004.

[3]        PSNC, „Medicines Use Review (MUR)”, PSNC Main site. [Online]. Dostępne na: https://psnc.org.uk/services-commissioning/advanced-services/murs/. [Udostępniono: 13-maj-2019].

[4]        „Co Twój pacjent wie o swoich lekach? New Medicine Service (NMS) – opieka.farm”, Opieka Farmaceutyczna w Praktyce, 21-luty-2017. .

[5]        PSNC, „Advanced Services”, PSNC Main site. [Online]. Dostępne na: https://psnc.org.uk/services-commissioning/advanced-services/. [Udostępniono: 13-maj-2019].

REKLAMA

Agata Zięba

Po pierwsze studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prawie farmaceutka, podróżnik, kawosz, meloman. Uwielbia przeglądać dostępne źródła w celu wyłuskania interesujących faktów . Efektami prac będzie dzieliła się w publikowanych artykułach, które najlepiej (jak wszystko) czytać z filiżanką kawy.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

moja koleżanka farmaceutka pracująca w brytyjskiej aptece niespełna 10 lat podsumowała, że bardziej odpowiadają jej polskie realia pracy w aptece ....
Dlaczego? Pierwszy raz słyszę żeby u nas było lepiej niż w innym kraju, a już na pewno niż w Wielkiej Brytanii.
tez jestem ciekawa, wizja wyglada zachecająco
Pewnie państwo inne, a pacjenci ci sami😜🙄
bardziej chodziło jej o poziom odpowiedzialności ....u nas mimo wszystko mniejszy