REKLAMA
REKLAMA

Opieka farmaceutyczna na świecie – Szwecja cz 3

Flaga Szwecji

Poza doradztwem podczas realizacji recept w zakresie stosowania i dawkowania leków czy ewentualnych interakcji, apteki w ramach opieki farmaceutycznej oferują również dodatkowe płatne przez pacjenta usługi.

Opieka farmaceutyczna w Szwecji

REKLAMA
REKLAMA

Źródło:shutterstock

Wszystkie te dodatkowe czynności może wykonywać w aptece jedynie pracownik, który przeszedł odpowiednie kursy i szkolenia. Należy do nich:

  • mierzenie ciśnienia tętniczego krwi – odbywa się najczęściej w specjalnie do tego celu wydzielonych miejscach, które gwarantują pacjentowi intymność, niektóre apteki mają również możliwość zaproszenia pacjenta do pokoju konsultacji. W razie otrzymania niepokojących wyników procedury dokładnie określają, jakie kroki powinien podjąć farmaceuta.
  • przebijanie uszu – uszy przebijane są przy pomocy specjalnego pistoletu i kolczyków dostarczanych przez wybraną firmę, z którą apteka ma podpisaną umowę. Najczęściej zabieg ten wykonywany jest w osobnym pomieszczeniu.
  • szczepienia ochronne – szczepienia ochronne wykonywane są w aptekach, które posiadają osobne pomieszczenia. Samego szczepienia nie wykonuje jednak farmaceuta, a pielęgniarka, z którą dana placówka ma podpisaną umowę na realizację takich usług, również ona przeprowadza badanie kwalifikujące pacjenta do szczepienia, Szwedzi najchętniej korzystają z takich punktów, kiedy chcą się szczepić przeciwko grypie oraz w sezonie urlopowym, aby zabezpieczyć się przed chorobami egzotycznymi
  • kontrola znamion – apteki realizujące tę usługę podpisują umowę z określoną placówką dermatologiczną. Podczas badania farmaceuta jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu farmaceutycznego, a następnie sfotografowania (zeskanowania) wszystkich niepokojących zmian. Dane te następnie przesyłane są do kliniki i tam oceniane przez specjalistę. W razie potrzeby lekarz kontaktuje się z pacjentem na dalsze konsultacje.
  • indywidulane konsultacje zdrowotne – odbywają się w osobnych, specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeniach. Jest to usługa, na którą pacjent wcześniej umawia się, co daje mu gwarancji, że farmaceuta będzie na jego wyłączność przez określony czas, w którym może omówić wszelkie niepokojące go problemy związane ze zdrowiem, a przede wszystkim farmakoterapią. Farmaceuta może również wykonać przegląd lekowy uwzględniając wszystkie stosowane przez pacjenta leki i zbierając szczegółowy wywiad. Inicjatorem takiego spotkania jest pacjent szukający porady zdrowotnej. Jest to usługa, która może uzupełniać regularne doradztwo oraz przegląd farmakoterapii podczas realizacji recept.

Pomimo specjalnej dodatkowej opłaty za wykonanie opisanych usług, możliwość ta jest często wybierana przez pacjentów i chętnie z niej korzystają. Wymienione wyżej usługi mogą wykonywać jedynie farmaceuci, którzy ukończyli specjalne kursy, a apteka powinna zatrudniać co najmniej dwóch magistrów lub licencjatów, tak aby zapewnić ich dostępność dla pacjentów.

W ramach opieki pacjent ma również możliwość wybrania apteki, w której będzie stałym, tak zwanym „abonentowym” klientem. Funkcja ta gwarantuje mu m.in. to, że apteka będzie przypominała o konieczności wykupienia nowej partii leków (w przypadku terapii chorób przewlekłych).

 Obecnie większość aptek urządzanych jest w ten sposób, aby przestrzennie dostosować się do możliwości świadczenia usług farmaceutycznych, to znaczy wydzielany jest odosobnione, intymne miejsce lub przygotowywany specjalny pokój konsultacyjny. Również stare apteki są w miarę możliwości unowocześnianie i przekształcane. Jedyny problem w świadczeniu usług farmaceutycznych stanowi dostępność personelu fachowego, czyli odpowiedniej liczby farmaceutów i to takich, którzy ukończyli odpowiednie kursy pozwalające na realizację wybranych usług. Niektóre apteki z uwagi np. na brak dwóch magistrów na zmianie, czasowo zawieszają świadczenie usług farmaceutycznych. Co ciekawe, to sam pracodawca odpowiada za kontrolę spełniania tych norm, nie ma żadnej instytucji, która by to kontrolowała, a apteki karnie stosują się do ustalonych przez siebie procedur.

System ApoDos

Ciekawym rozwiązaniem jest system ApoDos. W kraju istnieje kilka wybranych punktów pracujących w ten sposób. O realizacji recept za pośrednictwem tego systemu decyduje lekarz po konsultacji i zgodzie pacjenta. Wybór ten najczęściej dotyczy osób starszych, które mogą mieć np. kłopoty z odpowiednim stosowaniem leków oraz pacjentów przyjmujących duże ilości preparatów. Na takie rozwiązanie bardzo często decydują się również pensjonariusze domów spokojnej starości. System ApoDos jest zintegrowany z centralnym systemem rejestracji recept.
Recepta dedykowana danej osobie zaczytywana jest do systemu, a zapotrzebowanie z nią związane wysyłane jest do wybranego punktu, w którym specjalna maszyna, która wybrane preparaty pakuje do specjalnych woreczków (leki, które nie mogą być dzielone np. maści wydawane są w oryginalnym, ale dokładnie opisanym opakowaniu). Opakowania przygotowane z myślą o indywidulanym pacjencie są specjalnie opisane pod kątem zawartości, danych pacjenta oraz zaleceń związanych ze stosowaniem określonych preparatów. Efektem pracy maszyny jest taśma połączonych ze sobą woreczków. Każdy z nich zawiera tabletki poporcjowane z uwzględnieniem pory przyjmowania – każdy woreczek można oderwać z taśmy, gwarantuje to brak pomyłki w porze dawkowania, ponieważ ułożone są one chronologicznie
Minimalizację błędów maszyny ma zapewnić system weryfikacji – każde opakowanie jest fotografowane, a obraz porównywany jest elektronicznie z danymi zawartymi w systemie. Ostatnim ogniwem całego procesu jest farmaceuta, który eliminuje ewentualne błędy obserwując na ekranie komputera wykonane zdjęcia, licząc tabletki i porównując je z próbnikami.
Gotowe zamówienie dostarczane jest bezpośrednio do apteki ogólnodostępnej wybranej przez pacjenta w określonych przedziałach czasowych wraz z innymi zamówionymi preparatami oraz dokładną listą wytycznych. Leki może odbierać sam pacjent lub jego opiekun, np. w przypadku osób przebywających w domach spokojnej starości.
Jak wynika z opinii pacjentów system ten pracuje bardzo sprawnie i bez pomyłek. Dzięki niemu większość starszych osób oraz innych pacjentów, którzy z różnych względów przyjmują duże ilości leków ma zagwarantowaną prawidłową farmakoterapią zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pozostałe artykuły znajdziesz:

Opieka farmaceutyczna na świecie – Szwecja cz 1

Opieka farmaceutyczna na świecie – Szwecja cz 2 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]