Aptekarz.pl > Choroby i dolegliwości > Depresja > Nowy Lek — trazodon

Nowy Lek — trazodon

Depresja i zaburzenia lękowe dotykają coraz szerszej grupy pacjentów. Terapia tych schorzeń jest złożonym procesem, dobieranym indywidualnie i często wymagającym modyfikacji stosowanych leków. Takiej zmiany doświadczył pacjent, który zgłosił się do apteki z receptą na nowy lek — trazodon.

W tym artykule przyjrzymy się coraz bardziej popularnej substancji, którą jest trazodon. (fot. Shutterstock)

Nowy Lek a efektywność leczenia

Usługa Nowy Lek świadczona w aptece zapewnia pacjentowi kompleksową informację o leku, jego działaniu, zasadach stosowania i potencjalnych działaniach niepożądanych. Adresatami usługi są pełnoletni pacjenci chorujący przewlekle, którzy otrzymali receptę na nowy lek. Zmianie leczenia mogą towarzyszyć wątpliwości, które może rozwiać farmaceuta podczas wizyty wstępnej. Dzięki zwiększeniu wiedzy i zaangażowania pacjenta rośnie prawdopodobieństwo sukcesu terapeutycznego. [1]

Czytaj także: Usługa Nowy Lek — karbamazepina

Realizacja recepty

Pacjent, którego przypadek omawiamy, z zainteresowaniem przyjął propozycję rozmowy z farmaceutą na temat nowego leku. Przyznał, że ma pewne obawy związane ze stosowaniem preparatu, które nasunęły się już po wizycie lekarskiej. Mężczyzna boryka się z depresją, a szczególnie uciążliwa dla niego jest bezsenność, która uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Lekarz przepisał pacjentowi trazodon (Triticco CR) w dawce 75 mg na dobę, zalecił stosowanie wieczorem, przed snem.

U chorych na depresję stwierdzono w badaniach obniżenie poziomu neuroprzekaźników, czyli związków chemicznych odpowiadających za przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi. Objawami depresji są między innymi apatia, płaczliwość, lęk, a także zaburzenia snu. [2]

Czytaj także: Usługa Nowy Lek — lewodopa

Jak działa trazodon?

Trazodon jest stosowany w leczeniu depresji przebiegającej z lękiem, wykorzystuje się go również w terapii bezsenności, ponieważ przywraca prawidłowy rytm snu. Zwiększa ilość serotoniny, jednego z najważniejszych przekaźników w mózgu, który odpowiada za kontrolę nastroju i proces zasypiania. Trazodon jest również bezpieczną alternatywą dla leków nasennych, które mogą być obciążone ryzykiem uzależnienia, np. benzodiazepin. Dodatkowo nie wywołuje objawów niepożądanych w postaci mimowolnych i nieskoordynowanych ruchów. Może natomiast powodować obniżenie koncentracji, zaburzenia równowagi, nudności, zaburzenia rytmu serca. [3]

Czytaj także: Usługa Nowy Lek — metformina + sitagliptyna

Forma CR a XR

Oznaczenia leku, który został zapisany pacjentowi, informują o różnicy w uwalnianiu substancji czynnej. Postać leku o kontrolowanym uwalnianiu (CR) zapewnia osiągnięcie maksymalnego stężenia trazodonu we krwi po około 4 godzinach. W przypadku formy o przedłużonym uwalnianiu (XR) ten czas ulega wydłużeniu do około 6-8 godzin, a samo stężenie leku we krwi podlega mniejszym wahaniom.

Formuła CR znajduje najczęściej zastosowanie w leczeniu bezsenności. Trittico CR występuje w dawkach 75 mg i 150 mg, tabletka jest podzielna na trzy części. Lek w postaci XR zawiera wyższe dawki trazodonu — 150 mg i 300 mg, może być stosowany jako samodzielny lek przeciwdepresyjny. Tabletkę w tej postaci można podzielić na dwie części. [3]

Czytaj także: Usługa Nowy Lek — teofilina

Szczególnie ważna informacja dla pacjenta

Tak jak w przypadku rozpoczęcia terapii innymi lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na układ serotoninergiczny (np. SSRI), należy uważnie obserwować stan zdrowia podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia. W wyniku zmian zachodzących w mózgu pacjent może odczuć pogorszenie swojego stanu psychicznego, nie powinien jednak samodzielnie odstawiać leku. Można tę sytuację nazwać swoistą regulacją organizmu, która wymaga.

Jednymi z najczęściej odczuwanych przez pacjentów działań niepożądanych są bóle i zawroty głowy, można im zapobiec, unikając gwałtownych zmian pozycji, np. z leżącej na stojącą. Nadmierna senność po przyjęciu leku to problem, który można rozwiązać zmianą pory przyjmowania leku na wieczorną, po konsultacji lekarskiej. Uczucie suchości w jamie ustnej można natomiast złagodzić przez regularne picie wody lub stosowanie tabletek nawilżających błony śluzowe. Wspomniane objawy najczęściej ustępują lub zmniejszają swoje nasilenie po pierwszych tygodniach leczenia. [4]

Czytaj także: Nowy Lek — amlodypina

Pytania i wątpliwości

Konsultacja w aptece skłoniła pacjenta do zadania paru pytań farmaceucie.

Czy mogę przyjmować trazodon z innymi lekami uspokajającymi albo ziołami?

Nie należy przyjmować trazodonu z innymi lekami nasennymi, ponieważ może nasilać ich działanie. Podobna zależność może wystąpić przy przyjmowaniu ziołowych środków uspokajających. W przypadku gdy lekarz zaleci stosowanie dodatkowego preparatu, należy ściśle przestrzegać jego zaleceń, ponieważ indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku.

Czy mogę prowadzić samochód, przyjmując ten lek?

W pierwszych dniach leczenia trazodonem można odczuć większą senność, zwykle ustępuje ona przy dłuższym stosowaniu. Najbezpieczniej jest zachować ostrożność i obserwować swoje samopoczucie, przed jazdą upewnić się, że nie występuje uczucie splątania i nieostre widzenie.

Dlaczego trazodon może być skuteczniejszy w moim przypadku?

Wynika to ze specyfiki działania tej substancji, ponieważ działa dodatkowo na receptory dla serotoniny, które odpowiadają za regulację snu. Trazodon stosowany jest jako samodzielny lek, jak i uzupełniający. W niskich dawkach szczególnie skutecznie działa w leczeniu bezsenności. [5]

Czy mogę przyjmować lek z posiłkiem?

Zapisany przez lekarza lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Informacja ta jest zawarta w karcie charakterystyki. [2]

Dlaczego nie mogę samodzielnie odstawić leku, nawet po poprawie stanu zdrowia, skoro nie powoduje uzależnienia?

Odstawienie trazodonu powinno przebiegać stopniowo, ponieważ nagłe przerwanie leczenia może skutkować objawami niepożądanymi w postaci bólu głowy, zaburzeń snu lub nudności. Nie wynika to z fizycznego uzależnienia, przyczyną są zmiany w transmisji serotoniny. Decyzję o zaprzestaniu przyjmowania leku zawsze powinien podjąć lekarz prowadzący.

Czytaj także: Nowy Lek — omeprazol

Podsumowanie wizyty

Pacjent, po otrzymaniu wyczerpującej informacji na temat leku, został umówiony na spotkanie interwencyjne tydzień po opisanej konsultacji. Jest to zgodne z harmonogramem usługi Nowy Lek. Kolejne spotkanie umożliwia kontrolę nad prawidłowym przyjmowaniem substancji leczniczej przez chorego. [1]

 mgr farm. Zuzanna Wójcik

Czytaj także: Nowy Lek — teofilina

Bibliografia:

  1. Waszyk-Nowaczyk M. i in. Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek, Warszawa 2023
  2. https://www.nhs.uk/medicines/trazodone/side-effects-of-trazodone/ [dostęp: 24.07.2023 r.]
  3. Trittico — Charakterystyka Produktu Leczniczego
  4. https://www.nhs.uk/medicines/trazodone/side-effects-of-trazodone/ [dostęp: 24.07.2023 r.]
  5. Cubała W., Landowski J. Spektrum zastosowań klinicznych trazodonu. Trazodone in common clinical practice, Psychiatry 2011;8,1:1-6)
Artykuł sponsorowany

Higiena psychiczna w sytuacjach trudnych w zawodzie farmaceuty

Artykuł sponsorowany

Stres przed egzaminem? Jak można pomóc uczniom?

STRES JAKO EFEKT NADCHODZĄCEGO EGZAMINU Stres to szeroko rozumiane pojęcie, obejmujące nacisk, napięcie, presję i obciążenie organizmu pod wpływem konkretnych czynników stresogennych [2]. Mogą być nimi chociażby wysoko stawiane wymagania (przez kogoś lub przez samego siebie), które wpływają zarówno mobilizująco, ale też destabilizująco na organizm [2]. Stres może i często wpływa negatywnie na funkcjonowanie i […]

STRES JAKO EFEKT NADCHODZĄCEGO EGZAMINU

Stres to szeroko rozumiane pojęcie, obejmujące nacisk, napięcie, presję i obciążenie organizmu pod wpływem konkretnych czynników stresogennych [2]. Mogą być nimi chociażby wysoko stawiane wymagania (przez kogoś lub przez samego siebie), które wpływają zarówno mobilizująco, ale też destabilizująco na organizm [2]. Stres może i często wpływa negatywnie na funkcjonowanie i struktury mózgu, takie jak hipokamp, kora czołowa czy ciało migdałowate, które nieodzownie związane są z procesami nauki i zapamiętywania [3].

W obecnym roku szkolnym egzamin maturalny będzie miał szczególny wydźwięk – po pandemicznej przerwie na maturę powraca egzamin ustny z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego [4]. Do tej chwili deklarację przystąpienia do egzaminu dojrzałości złożyło prawie 315.000 absolwentów – tegorocznych i z lat poprzednich [5]. To zatem ogromna rzesza młodych ludzi, z których znaczna część bez wątpienia doświadczy tzw. lęku egzaminacyjnego (badania wśród studentów pielęgniarstwa pokazały, że 50-100% z nich doświadcza go przez egzaminami) [6]. To uczucie niepokoju i niepewności, które w okresie przed ważnym sprawdzianem potrafi skutecznie utrudniać przygotowanie się do niego [6]. Valused

Z problemem stresu egzaminacyjnego przed egzaminem dojrzałości zgłosiła się dziś do apteki Ania.

OPIS PACJENTKI

Ania to  tegoroczna maturzystka, która przygotowuje się do egzaminu dojrzałości, jednak towarzyszący jej w tym okresie stres i niepewność nie pomagają jej w efektywnej nauce. Składa się na to napięty harmonogram zajęć (rano szkoła, po południu korepetycje, zajęcia dodatkowe, a wieczorami i nocą nauka do matury). Ania zauważyła, że od jakiegoś czasu widmo zbliżającej się matury wywołuje stres, który wręcz ją paraliżuje. Pojawiły się w związku z tym problemy ze skupieniem się na nauce, przez co pacjentka obawia się, że na samym egzaminie nie będzie mogła sobie nic przypomnieć. Co więcej ma problemy z zasypianiem, a i sam sen też nie jest wystarczająco długi.

Czy wiesz, jak można jej pomóc? Ania szuka produktu sprawdzonego i bezpiecznego. Co można jej zarekomendować?