REKLAMA
REKLAMA

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego pełna treść

Kryteria wyrównania ciśnienia tętniczego
Nadciśnieniem tętniczym określamy chorobę układu naczyniowego, objawiającą się podwyższonym ciśnieniem krwi, zarówno skurczowym jak i rozkurczowym. Rozpatrując ją w kategoriach epidemiologicznych możemy mówić o niej jako o chorobie cywilizacyjnej – tylko w Polsce na nadciśnienie tętnicze cierpi ponad 10 milionów Polaków (w grupie wiekowej 18-79 lat schorzenie to dotyka 32% społeczeństwa) [1]. W tym artykule dowiesz się o tym jaka jest klasyfikacja nadciśnienia tętniczego.
Kryteria wyrównania ciśnienia tętniczego
Nadciśnienie tętnicze to choroba o tyle poważna, iż jej obecność ma bezpośredni związek ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrażających życiu incydentów sercowo-naczyniowych, m.in. udaru mózgu, zawału serca, itp.
Etiopatogeneza nadciśnienia dzieli tą jednostkę chorobową na 2 główne rodzaje, wynikające z przyczyny jego powstania:
 • Nadciśnienie tętnicze pierwotne – o niedającej się jednoznacznie ustalić przyczynie. Przyjmuje się, iż jest ono wynikiem zaburzeń genetycznych bądź uwarunkowań środowiskowych, które mają z kolei wpływ na układ odpowiedzialny za utrzymywanie prawidłowego ciśnienia krwi. Jest to najczęstszy rodzaj rozpoznawanego nadciśnienia, stanowi około 90% przypadków [2].
 • Nadciśnienie tętnicze wtórne – będące wynikiem występowania u pacjenta choroby prowadzącej do wzrostu ciśnienia krwi, m.in. choroby nerek, choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, choroby układu nerwowego. Nadciśnienie wtórne może być też wynikiem stresu bądź zażywania substancji toksycznych i narkotycznych [3].
  Wśród rozpoznawalnych kategorii nadciśnienia wtórnego rozróżnia się dodatkowo (biorąc pod uwagę czynnik je wywołujący): nadciśnienie naczyniowonerkowe – związane z chorobą naczyniową nerek oraz nadciśnienie miąższowonerkowe – będące wynikiem choroby miąższowej nerek [3].
 • Nadciśnienie będące efektem tzw. białego fartucha – związane z lękiem/strachem przed lekarzem/pielęgniarką dokonującą pomiaru
Omawiając zagadnienie nadciśnienia tętniczego nie sposób nie wspomnieć o czynnikach ryzyka wystąpienia tej choroby. Najważniejsze z nich to:
 • Mała aktywność fizyczna
 • Nadmierne spożycie sodu
 • Palenie papierosów
 • Otyłość, zwłaszcza brzuszna (za otyłość brzuszną uważa się zwiększony obwód pasa, wynoszący u mężczyzn ≥ 102 cm, a u kobiet ≥ 88 cm) [1]
 • Stres (zwłaszcza długotrwały)
 • Glikemia na czczo 102 – 125 mg/dl
 • Cholesterol całkowity > 190 mg/dl i/lub stężenie frakcji LDL > 115 mg/dl
Do grup najbardziej narażonych na wystąpienie nadciśnienia należą natomiast:
 • Pacjenci, u których w rodzinie występowały epizody chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza w wieku powyżej 65 lat (dla kobiet) i 55 lat (dla mężczyzn)
 • Pacjenci chorujący na cukrzycę i/lub choroby nerek
 • Pacjenci z ciśnieniem wysokim prawidłowym
 • Pacjenci obciążeni przynajmniej dwoma czynnikami ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych [1].
Prewencja nadciśnienia tętniczego mówi jasno – pomiary profilaktyczne ciśnienia krwi powinny być przeprowadzane u osób dorosłych przynajmniej raz do roku.

Literatura:

1. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2015 – wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
2. Nadciśnienie tętnicze pierwotne, http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.20.1.
3. Choroby układu krążenia – nadciśnienie tętnicze, http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.20..html
4. Nadciśnienie tętnicze – postępy 2015, Prejbisz A., Januszewicz A., Januszewicz W., Med. Prakt., 2016; 4: 62–78
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]