REKLAMA

Loratadyna w czasie karmienia piersią

shutterstock_292371977.jpg

Loratadyna jest jednym z najczęściej przepisywanych i stosowanych leków przeciwhistaminowych. Ale jak wygląda bezpieczeństwo jej stosowania w okresie laktacji?

Czy loratadyna jest bezpieczna w czasie karmienia piersią?
fot. shutterstock
 
Loratadyna zaliczana jest do kategorii L1- leków najbezpieczniejszych w czasie laktacji wg kategorii ryzyka laktacyjnego Prof. Hale’a. Do tej kategorii zaliczane są zaliczane są:
 • substancje lecznicze, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek i nie zaobserwowano żadnego negatywnego ich wpływu na karmione piersią dzieci
 • substancje lecznicze, dla których przeprowadzono badania kontrolowane wśród matek karmiących piersią, i dla których te badania wykazały brak ryzyka wpływu na zdrowie dziecka ani odległego działania szkodliwego
 • substancje lecznicze, niedostępne drogą doustną dla dziecka
Ponadto loratadyna wg Prof. Briggsa (“Drugs in Pregnancy and Lactation”) klasyfikowana jest jako substancja lecznicza prawdopodobnie kompatybilna z karmieniem piersią, a według portalu e-lactancia.org klasyfikowana jest do kategorii VERY LOW RISK wg. Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze określane jako kompatybilne z karmieniem piersią, których stosowanie nie stanowi ryzyka dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji.
Co więcej Amerykańska Akademia Pediatrii jak również Brytyjskie Towarzystwo Immunologii i Alergologii (The British Society of Immunology and Allergy) uznają loratadynę za kompatybilną z karmieniem piersią.
 
Loratadyna może przenikać do mleka mamy w niewielkich ilościach. Jest mało prawdopodobne, aby te ilości mogły wywierać niekorzystny efekt na dziecko karmione piersią. Dotychczas nie zarejestrowano niekorzystnego oddziaływania na dziecko.
 
Wg niektórych informacji, duże dawki leków przeciwhistaminowych (podawanych w postaci iniekcji) mogą wpływać na spadek stężenia prolaktyny a tym samym na laktację. W jednym badaniu na 51 mam przyjmujących loratadynę, tylko 1 zgłosiła zahamowanie laktacji.  Niemniej jednak sugeruje się, że małe dawki leków przeciwhistaminowych nie mają takiego wpływu – szczególnie jeżeli laktacja jest ustabilizowana.
 
Jedną z wartości, które bierze się pod uwagę oceniając bezpieczeństwo stosowania leków w czasie laktacji jest Relative Infant Dose. Jest to wartość wyrażona w procentach i określa ilość leku, jaką otrzymuje dziecko z mlekiem, w przeliczeniu na dawkę leku, jaką przyjmuje mama (w przeliczeniu na masę ciała). Uznaje się, że lek jest stosunkowo bezpieczny, jeżeli ta wartość jest mniejsza niż 10% – im mniejsza tym lepiej. Dla loratadyny  RID wynosi 0,77-1,19%.
 
Określając i analizując bezpieczeństwo stosowania loratadyny w czasie laktacji należy brać pod uwagę jej aktywny metabolit – desloratadynę i jej bezpieczeństwo stosowania w czasie laktacji.
Desloratadyna zaliczana jest do kategorii L2 – leków prawdopodobnie bezpiecznych w czasie karmienia piersią (wg Prof. Hale’a). Podobnie jak loratadyna zaliczana jest do grupy substancji leczniczych prawdopodobnie kompatybilnych z karmieniem piersią (wg klasyfikacji Prof. Briggs’a), ponadto określana jest jako kompatybilna z karmieniem piersią (wg e-lactancia.org, Amerykańskiej Akademii Pediatrii i Brytyjskiego Towarzystwa Immunologii i Alergologii). Desloratadyna może przenikać do mleka mamy, niemniej jednak ilości te są małe i mało prawdopodobne jest, aby mogły niekorzystnie wpływać na zdrowie dziecka. Dotychczas nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych ze strony dziecka karmionego piersią po zastosowaniu desloratadyny. RID dla desloratadyny wynosi 0,03%.
 
W przypadku stosowania loratadyny (jak również i innych leków) w okresie karmienia piersią należy bacznie obserwować dziecko i w przypadku zaobserwowania zmian w zachowaniu, w szczególności nadmiernego uspokojenia czy np. suchych ust należy skonsultować się z lekarzem i/lub pediatrą.
Ponadto warto zsynchronizować przyjmowanie leku z karmieniem dziecka. Lek należy przyjmować bezpośrednio po karmieniu, przed najdłuższą przerwą. Najlepiej unikać kolejnego karmienia wtedy, kiedy lek osiąga stężenie maksymalne we krwi mamy, czyli 1-4h.

Bibliografia:

 1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
 2. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Wolters Kluwer, 2017
 3. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
 4. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014
 5. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014
 6. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk, AAP, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789
 7. The Transfer of Drugs and Therapeutics Into Human. Breast Milk: An Update on Selected Topics. Pediatrics, 2013, 132(3), e796-e809
 8. Breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs, WHO, Genewa, 2002
Artykuł powstał dzięki:
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]