REKLAMA
REKLAMA

Leki i laktacja – Klasyfikacja wg prof Hale’a

shutterstock_136597046.jpg

Interpretacja właściwości leków  wpływających na przenikanie leku do mleka mamy wraz z oceną wpływu leku na organizm karmionego piersią dziecka jest bardzo trudna. Dlatego też opracowano różne klasyfikacje leków. Do najbardziej znanych należy klasyfikacja  wg Prof. Hale’a.

Do najbardziej znanych i powszechnie używanych klasyfikacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków w czasie laktacji należą Kategorie Ryzyka Laktacyjnego wg Prof. Hale’a.
Wg tej klasyfikacji substancje lecznicze zaliczane są do 5 grup/kategorii:

Do kategorii L1 zaliczane są:

 • substancje lecznicze, które były przyjmowane podczas laktacji przez dużą liczbę matek i nie zaobserwowano żadnego negatywnego ich wpływu na karmione piersią dzieci
 • substancje lecznicze, dla których przeprowadzono badania kontrolowane wśród matek karmiących piersią, i dla których te badania wykazały brak ryzyka wpływu na zdrowie dziecka ani odległego działania szkodliwego
 • substancje lecznicze, niedostępne drogą doustną dla dziecka
Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L1:
Albuterol
Amoksycylina
Amoksycylina+kw.klawulan.
Ampicilina
Biotyna
Budezonid
Cefadroksyl
Cefaklor
Cefazolina
Ceftriakson
Cimetydyna
Daptomycyna
Domperidon
Famotydyna
Ibuprofen
Insulina
Klarytromycyna
Kw. Foliowy
Kw. Pantotenowy
Lewotyroksyna
Loratadyna
Metformina
Mupirocyna
Naltrekson
Nystatyna
Pantoprazol
Paracetamol
Triprolidyna
Wankomycyna
Wit. B12
Wit. B1
Wit. C
Wit. D

Do kategorii L2 zaliczane są:

 • substancje lecznicze, które były stosowane u ograniczonej liczby matek i które na wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią dzieci
 • substancje lecznicze, dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L2:

Acetazolamid
Acyklowir
Albendazol
Allopurinol
Amikacyna
Amitryptylina
Azytromycyna
Bacytracyna
Baklofen
Benzokaina
Bisakodyl
Buprenorfina
Captopril
Cefepim
Cefiksym
Cefotaksym
Ceftibuten
Cefuroksym
Cetyryzyna
Chlorochina
Cholestyramina
Citalopram
Citalopram
Difenhydramina
Diklofenak
Epinefryna
Feksofenadyna
Flukonazol
Fluoksetyna
Flurbiprofen
Gabapentyna
Heparyna
Hydrokortyzon (zew.)
Imipramina
Karbamazepina
Ketokonazol
Ketoprofen
Klindamycyna
Klomipramina
Klotrimazol
Kofeina
Kw. acetylosalicylowy
Lewofloksacyna

Do kategorii L3 zaliczane są:

 • substancje lecznicze, dla których nie istnieją kontrolowane badania na grupie kobiet karmiących piersią, ale ryzyko niepożądanego działania leku u karmionego piersią dziecka jest możliwe
 • substancje lecznicze, dla których badania wykazały tylko minimalny niezagrażający efekt niepożądany
 • nowe substancje lecznicze, które nie mają przeprowadzonych odpowiednich badań
UWAGA!
Leki należące do kategorii L3 powinny być stosowane tylko wtedy, gdy korzystny efekt u matki przewyższa ryzyko u dziecka.

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L3:

Acebutolol
Asenapina
Betaksolol
Betametazon
Butokonazol
Ciprofloksacyna
Cyklezonid
Cynarazyna
Dekstrometorfan
Dokozanol
Doksycyklina
Estazolam
Etambutol
Furosemid
Gancyklowir
Gwajafenazyna
Haloperidol
Hydrokoryzon (doust.)
Indometacyna
Ketamina
Klonazepam
Klonidyna
Klopidogrel
Kw. salicylowy (zew)
Linezolid
Lorazepam
Mannitol
Meloksikam
Memantyna
Nafazolina
Naproksen
Neomycyna
Oksykodon
Oksymetazolina
Perfenazyna
Pindolol
Pioglitazon
Pseudoefedryna
Salicylamid
Simetikon
Simwastatyna
Strepteomycyna
Sulfametoksazol
Sulfasalazyna
Sumatriptan
Tadalafil
Temazepan
Tetracyklina
Tiabendazol
Tiopental
Tolbutamid
Tramadol
Walsartan
Wit A
Zolmitriptan
Zolpidem

Do kategorii L4 zaliczane są:

 • substancje lecznicze, dla których istnieją dowody szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko
 • substancje lecznicze, dla których istnieją dowody niekorzystnego wpływu na proces laktacji
Jednak, korzyści z ich zastosowania u matek karmiących mogą być akceptowane mimo ryzyka dla dziecka.
UWAGA:
Leki należące do tej kategorii mogą być stosowane, jeżeli lek jest niezbędny dla ratowania życia matki i/lub inny, bezpieczniejszy lek nie może być stosowany lub jest nieskuteczny.

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L4:

Bleomycyna
Chloramfenikol
Felbamat
Fenobarbital
Flunaryzyna
Flunitrazepam
Fluorouracil
Flutamid
Glimepiryd
Klemastyna
Kodeina
Kw. walproinowy
Megestrol
Metamizol
Ribawiryna
Ropinirol
Sotalol
Telmisartan
Tiklopidyna
Zonisamid

Do kategorii L5 zaliczane są:

 • substancje lecznicze, dla których badania na grupie matek karmiących piersią wykazały istotne i udokumentowane ryzyko niekorzystnego, szkodliwego wpływu na zdrowie dziecka karmionego piersią
 • substancje lecznicze szkodliwe dla dziecka
UWAGA!
Ryzyko dla dziecka, wynikające ze stosowania przez matkę leków z kategorii L5 w czasie karmienia piersią, przewyższa każdą możliwą korzyść z karmienia, dlatego też leki z kategorii L5 są przeciwwskazane u kobiet karmiących.
Do kategorii L5 zalicza się między innymi: leki przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe (stosowane w przypadku zakażenia wirusem HIV), przeciwarytmiczny Amiodaron, przeciwtrądzikową Izotretynoinę, antydepresyjną Doksepinę czy bromokryptynę.

Przykłady substancji leczniczych zaliczanych do kategorii L5:

Abakawir
Acytrytyna
Amiodaron
Anastrazol
Bromokryptyna
Busulfan
Kapecytabina
Karboplatyna
Chlorambucil
Cisplatin
Cyklofosfamid
Cytarabina
Dakarbazyna
Danazol
Docetaksel
Doksepina
Doksorubicyna
Efawirenz
Epirubicina
Erlotynib
Etopozyd
Etrawiryna
Ewerolimus
Eksemestan
Fingolimod
Indynawir
Isotretynoina
Leflunomid
Letrozol
Mitomycyna
Mitoksantron
Newirapina
Oksaliplatyna
Paklitaksel
Pazopanib
Raltegrawir
Ritonawir
Sakwinawir
Tamoxifen
Temozolomid
Winblastyna
Winkrystyna
Winorelbina
Zidowudyna
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]