REKLAMA

Kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego – pełny artykuł

Nadciśnienie tętnicze

Kiedy i jak rozpoznać nadciśnienie tętnicze? Czy wystarczy pomiar w domu?

Nadciśnienie tętnicze

(fot. shutterstock)

REKLAMA
REKLAMA
Nadciśnienie tętnicze stwierdza się, jeśli w pomiarze uzyskanym w gabinecie lekarskim wartość ciśnienia skurczowego krwi jest równa bądź większa niż 140 mm Hg, a wartość ciśnienia rozkurczowego wynosi 90 i więcej mm Hg [1].
Warto nadmienić, iż rozpoznania dokonać można po uzyskaniu co najmniej dwóch takich wyników podczas co najmniej dwóch różnych wizyt w gabinecie lekarskim.
Możliwe jest także rozpoznanie nadciśnienia tętniczego na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów domowych, z tą różnicą, iż kryterium rozpoznania przesuwa się w tym przypadku w dół. Za stwierdzone nadciśnienie tętnicze uważa się wyniki na poziomie ≥ 135/ ≥85 mm Hg [1].
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja uzyskania pomiaru u pacjenta o wartości przekraczającej 180/110 mm Hg. Wynik ten stanowi podstawę do rozpoznania nadciśnienia tętniczego, przy jednoczesnym wykluczeniu innych czynników, mogących mieć wpływ na wartość ciśnienia krwi u pacjenta (stres, alkohol).
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego rekomenduje pomiary ciśnienia krwi na ramieniu, z użyciem certyfikowanych aparatów do mierzenia ciśnienia. Przygotowanie pacjenta powinno opierać się na nie zażywaniu przez co najmniej 30 minut przed pomiarem kawy i papierosów oraz kilkuminutowym odpoczynku w pozycji siedzącej tuż przed badaniem. Pacjent powinien siedzieć prosto, z podpartymi plecami i zgięta ręką, położoną na stabilnym podłożu.
Dopuszcza się dokonanie 3 pomiaru w celu stwierdzenia nadciśnienie tętniczego, jeśli różnica między dwoma poprzednimi jest większa niż 10 mm Hg [1].
W tabeli poniżej podano wartości ciśnienia tętniczego i odpowiadającą im klasyfikację:
Kategoria ciśnienia
Ciśnienie skurczowe
[mm Hg]
Ciśnienie rozkurczowe
[mm Hg]
Optymalne
<120
<80
Prawidłowe
120 – 129
80 – 84
Wysokie prawidłowe
130 – 139
85 – 89
Nadciśnienie tętnicze 1 stopnia
140 – 159
90 – 99
Nadciśnienie tętnicze 2 stopnia
160 – 179
100 – 109
Nadciśnienie tętnicze 3 stopnia
≥ 180
≥ 110
Izolowane nadciśnienie skurczowe
≥ 140
< 90
W tabeli poniżej podano kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego w zależności od metody przeprowadzenia pomiarów (uzyskania wyników).
Kategoria
Ciśnienie skurczowe
[mm Hg]
Ciśnienie rozkurczowe
[mm Hg]
Badanie w gabinecie lekarskim
≥ 140
≥ 90
Badanie ambulatoryjne w ciągu dnia
≥ 135
≥ 85
Badanie ambulatoryjne w trakcie snu (w nocy)
≥ 120
≥ 70
Średnia dobowa z pomiarów ambulatoryjnych
≥ 130
≥ 80
Badanie domowe
≥ 135
≥ 85
U pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym należy wykonać szereg badań dodatkowych, w celu oceny stanu zdrowia pacjenta. Do podstawowych, a tym samym obowiązkowych zaliczyć możemy:
  • Morfologia krwi
  • Stężenie glukozy na czczo
  • Stężenie sodu i potasu
  • Określenie wartości HDL, LDL i cholesterolu całkowitego
  • Określenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi
  • Badanie ogólne moczu [1].
Wróć do spisu treści
Chcesz wiedzieć jakie są kryteria wyrónania? Zajrzyj do: Kryteria wyrównania nadciśnienia tętniczego.
Literatura:
  1. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2015 – wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
  2. Nadciśnienie tętnicze pierwotne, http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.20.1.
  3. Choroby układu krążenia – nadciśnienie tętnicze, http://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.20..html
  4. Nadciśnienie tętnicze – postępy 2015, Prejbisz A., Januszewicz A., Januszewicz W., Med. Prakt., 2016; 4: 62–78
REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]