REKLAMA

Jak powinien wyglądać przegląd lekowy w aptece?

Przegląd lekowy to element opieki farmaceutycznej

 wprowadzany w aptekach ogólnodostępnych. Stanowi on ocenę prowadzonej farmakoterapii dokonywaną przez farmaceutę w celu polepszenia stanu zdrowia pacjenta.  Nieodłącznym elementem przeglądu lekowego jest kontakt między farmaceutą, pacjentem, a lekarzem prowadzącym.  Co powinien zawierać dobrze prowadzony przegląd lekowy?

REKLAMA
REKLAMA

(fot. shutterstock)

 

Podstawą przeglądu lekowego jest… wywiad!

Przegląd lekowy to rdzeń usługi, jaką jest opieka farmaceutyczna.  Związany jest z trzema głównymi działaniami:

  1. rozpoznaniem rzeczywistych i potencjalnych problemów lekowych,
  2. rozwiązaniem rzeczywistych problemów lekowych,
  3. zapobiegnięciu wystąpienia problemów lekowych w prowadzonej terapii.

Najważniejszym zadaniem farmaceuty prowadzącego przegląd lekowy jest zdobycie informacji na temat  zastosowanego leczenia u danego pacjenta: czy jest ono dla niego zrozumiałe, czy pacjent rozumie ideę prawidłowego stosowania leków oraz jaki to ma wpływ na jakość życia. Z pomocą przychodzi wywiad, którego przeprowadzenie jest podstawą każdego przeglądu lekowego. Pozawala on na zebranie informacji niezbędnych farmaceucie oraz poznanie pacjenta, z którym będzie prowadzona współpraca. Przegląd lekowy powinien być całościowym spojrzeniem na problemy lekowe pacjentów.

Zobacz przykładowy przegląd lekowy tutaj!

Od czego rozpocząć przegląd lekowy?

Na pierwszym spotkaniu, pacjent koniecznie powinien wyrazić pisemną zgodę na rozpoczęcie opieki farmaceutycznej oraz podać swoje dane kontaktowe. Zbierając wywiad, pytamy o: tryb pracy, zadowolenie z życia, bądź nurtujące go problemy związane z występującymi schorzeniami, a przede wszystkim o stosowane wszystkie leki, wyroby medyczne, suplementy diety i zioła  włącznie z dawkowaniem. Istotne są informacje dotyczące stylu życia pacjenta m.in. sposób odżywiania, nałogi (palenie wyrobów tytoniowych, spożycie alkoholu), aktywność fizyczna czy sprawność seksualna.

Na podstawie zebranych danych farmaceuta dokonuje analizy farmakoterapii. Wynik tej analizy w formie raportu dla pacjenta i dla jego lekarza przekazuje mu lub jego opiekunowi na drugim spotkaniu w wyznaczonym wcześniej terminie.

Przegląd lekowy opiera się na poszukiwaniu problemów lekowych tj.: interakcji lek-lek, lek-żywność, ocenie stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów, zbędnego przyjmowanie lub zbyt krótkiego okres podawania leku oraz występowania działań niepożądanych leków. Dodatkowym wymiernym skutkiem przeglądu lekowego może być  zmniejszenie kosztów prowadzonej farmakoterapii w wyniku rozwiązania wyżej wymienionych problemów.

Co powinien zawierać raport?

Zakres czynność farmaceuty podczas wykonywania przeglądu lekowego:
– ustalenie sposobu stosowania danego leku oraz zachęta do większego zdyscyplinowania pacjenta
– identyfikacja, omówienie oraz pomoc w ustaleniu przyczyny nieskuteczności terapii
– doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i przechowywania leków,
– doradztwo w zakresie bezpiecznej utylizacji niewykorzystanych leków.

Raport z przeprowadzonej usługi przeglądu lekowego powinien zawierać powód jego przeprowadzenia oraz opis czynności podjętych podczas jego kontynuacji oraz datę, nazwisko osoby świadczącej usługę, dane pacjenta, a także miejsce, w którym prowadzony był przegląd lekowy. Ważne by pacjent został poinformowany o tym, iż raport zostaje udostępniony  lekarzowi prowadzącemu oraz może być okazany organom kontrolującym.

Współpraca z lekarzem

Podczas przeglądu lekowego farmaceuta definiuje problemy lekowe i raportuje je lekarzowi prowadzącemu oraz objaśnia je w prostych słowach pacjentowi. Konieczna jest obustronna współpraca farmaceuty i lekarza oraz zaangażowanie pacjenta, by widzieć rezultaty prowadzonych działań.

Itrakonazol i dna moczanowa przegląd lekowy!

Bibliografia:

  1. Krajewski-Siuda K. Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia, Fundacja Obywatele Zdrowia Zaangażowani, 2016, Warszawa.
  2. Łazowski J., Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, 2005, Biblioteka Naukowa czasopisma aptekarskiego, Warszawa
REKLAMA

Justyna Koziej

Mam na imię Justyna. Obecnie jestem studentką V roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Na studiach wybrałam blok kierunkowy : Postępy farmakoterapii, ponieważ interesuje się mechanizmem działania leków, prowadzeniem terapii u pacjentów oraz opieką farmaceutyczną. Lubię pogłębiać swoją wiedzę w tym temacie oraz poszukiwać naturalnych sposobów wspomagających leczenie. Swoją przyszłość chciałabym powiązać z farmacją kliniczną.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]