Aptekarz.pl > Anna Kowalczuk

dr n. farm. Anna Kowalczuk

Ekspert w dziedzinie jakości produktów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem leków pochodzenia naturalnego, oraz w tematyce roślin psychoaktywnych. W latach 2017-2019 ekspert w Komisji Farmakopei Europejskiej Herbal drugs and Herbal drug products. Członek grup doradczych Europejskiego Dyrektoriatu Jakości Leków w Strasburgu: EDQM Advisory Group CAP (2016-2018) oraz EDQM Communication Working Group (2016-2018). Autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykładowca na konferencjach i kursach podyplomowych adresowanych do farmaceutów. Od 2019 roku Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, a od 2021 r. Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.