Aptekarz.pl > Choroby i dolegliwości > Cukrzyca > Czy różni się Wegovy od Ozempicu?

Czy różni się Wegovy od Ozempicu?

Wegovy i Ozempic to nowoczesne leki przeciwcukrzycowe. Zajmują ważne miejsce w terapii pacjentów z cukrzycą typu 2 i otyłością. Są w formie wstrzykiwaczy i zawierają tę samą substancję czynną – semaglutyd. Czym więc się różnią? Co warto o nich wiedzieć?

W najbliższej przyszłości w Polsce możemy spodziewać się pojawienia kolejnego leku zawierającego semaglutyd — Wegovy. Co warto wiedzieć? (fot. Shutterstock)

Czy różni się Wegovy od Ozempicu?

Zarówno Wegovy jak i Ozempic mają w swoim składzie substancję czynną – semaglutyd. Semaglutyd należy do grupy leków nazywanych analogami GLP-1. Są to leki, które naśladują działanie hormonu inkretynowego – glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1). Hormon ten jest naturalnie uwalniany w jelitach po posiłku. Analogi GLP-1 są stosowane głównie w terapii cukrzycy typu 2 (czytaj także: Co warto przekazać pacjentowi z receptą na analogi GLP-1?). [1] Ich działanie polega na stymulowaniu wydzielania insuliny, hamowaniu uwalniania glukagonu i zwiększeniu uczucia sytości. Normalizują one stężenie glukozy we krwi, nie zwiększając przy tym ryzyka hipoglikemii. Dodatkowo poprawiają profil lipidowy i znacząco redukują masę ciała pacjenta [1].

Leczenie otyłości

Podstawę leczenia otyłości zawsze stanowią odpowiednie żywienie i prozdrowotny styl życia. Farmakoterapia otyłości jest leczeniem wspomagającym, które należy proponować chorym, jeśli dietą i ćwiczeniami nie osiągają oczekiwanych efektów. Obecnie na terenie Unii Europejskiej dostępne są 4 substancje lecznicze zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków (EMA) do leczenia otyłości [6]. Najnowszym z nich jest semaglutyd, a Wegovy to pierwszy lek, który we wskazaniu ma tylko leczenie otyłości i nadwagi.

Leczenie cukrzycy

Pierwszą linią leczenia cukrzycy typu 2. jest leczenie metforminą oraz zmiana stylu życia. Dodatkowo Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca stosowanie analogów GLP-1 w skojarzeniu z metforminą w przypadkach:

 • chorób sercowo-naczyniowych,
 • licznego ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych,
 • przewlekłych chorób nerek [5].

Wegovy — wskazania do stosowania

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła Wegovy do stosowania:

 • w celu kontroli masy ciała wraz z dietą i zwiększonym wysiłkiem fizycznym u dorosłych pacjentów z otyłością,
 • w celu kontroli masy ciała wraz z dietą i zwiększonym wysiłkiem fizycznym  u dorosłych pacjentów z nadwagą. Dodatkowo z co najmniej jednym współistniejącym schorzeniem związanym z nieprawidłową masą ciała np. cukrzycą typu 2., nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią, obturacyjnym bezdechem sennym itd.
 • u młodzieży powyżej 12. roku życia z otyłością i masą ciała powyżej 60 kg. Również w połączeniu z dietą i zwiększonym wysiłkiem fizycznym [2].

FDA zatwierdziła Ozempic do stosowania:

 • u dorosłych z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą typu 2. łącznie z odpowiednią dietą i wysiłkiem fizycznym:
  • w monoterapii — u pacjentów, u których stosowanie metforminy jest niewskazane,
  • w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy [3].

Ozempic jest bardzo często stosowany poza wskazaniami (off-label) w celu zmniejszenia masy ciała [4].

Jaka jest różnica pomiędzy Wegovy a Ozempic?

Główną różnicą są wskazania obu leków. Lek Wegovy jest dopuszczony do stosowania w celu kontroli masy ciała, natomiast Ozempic jest wskazany do stosowania u dorosłych z cukrzycą typu 2.

Drugą ważną różnicą jest dawkowanie i sposób podania. Wegovy występuje w wyższych dawkach niż Ozempic. Oba leki są w formie wstrzykiwacza. Jednakże Wegovy zawiera pojedynczą dawkę, podczas gdy Ozempic zawiera 4 dawki leku w jednym wstrzykiwaczu [2,3].

Kolejną ważną różnicą jest stosowanie u dzieci i młodzieży. Wegovy można stosować u młodzieży powyżej 12. roku życia. W przypadku Ozempicu nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci. Przyjmuje się, że może być stosowany u osób powyżej 18. roku życia [3]. Jeśli lekarze przypisują Ozempic dla dzieci — jest to przykład podawania leku off-label.

Działania niepożądane obu leków będą zależne od dawki. Jako że oba leki zawierają tę samą substancję czynną, to bardziej nasilone działania niepożądane może powodować ten stosowany w wyższej dawce.

 

Tabela 1. Różnice pomiędzy Wegovy a Ozempic [2,3].

Z czym nie łączyć semaglutydu?

Semaglutyd powoduje opóźnienie opróżniania żołądka i potencjalnie może wpływać na wchłanianie jednocześnie podawanych doustnych produktów leczniczych. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania semaglutydu łącznie z innymi lekami doustnymi. Jednakże nie odkryto na razie istotnych klinicznie interakcji [2,3].

 

Autorka: mgr farm. Dominika Kwiatkowska

 

Literatura:

 1. Kamiński, M. Analogi GLP-1 w świetle wytycznych ADA 2020 i najnowszych badań. Kurier Medyczny2020(4).
 2. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/wegovy-epar-product-information_pl.pdf [dostęp dnia 23.10.23 r.]
 3. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/ozempic-epar-product-information_pl.pdf [dostęp dnia 23.10.23 r.]
 4. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-statement-ongoing-review-glp-1-receptor-agonists [dostęp dnia 23.10.23 r.]
 5. https://ptdiab.pl/zalecenia-ptd/zalecania-aktywni-czlonkowie-2023 [dostęp dnia 23.10.23 r.]
 6. Bąk‑Sosnowska M., Białkowska M., Bogdański P., Chomiuk T., Gałązka‑Sobotka M., Holecki M., Jarosińska A., Jezierska M., Kamiński P., Kłoda K., Kręgielska‑Narożna M., Lech M., Mamcarz A., Mastalerz‑Migas A., Matyjaszek‑Matuszek B., Ostrowska L., Płaczkiewicz‑Jankowska E., Stachowska E., Stelmach‑Mardas M., Szeliga J., Szulińska M., Walczak M., Wyleżoł M.: Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022 – stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Med. Prakt. wyd. specj.; maj 2022: 1–87