REKLAMA
REKLAMA

Cetyryzyna w czasie karmienia piersią

Kobieta karmi dziecko piersią.

Objawy alergii mogą pojawić się także w czasie karmienia piersią. Czy cetyryzyna jest bezpiecznym lekiem dla kobiety karmiącej?

REKLAMA
REKLAMA

Cetyryzyna zaliczana jest do kategorii L2 – leków bezpiecznych w czasie laktacji (wg kategorii ryzyka laktacyjnego Prof. Hale’a). Do tej kategorii zaliczane są substancje lecznicze, które były stosowane u ograniczonej liczby matek i które nie wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych u karmionych piersią dzieci oraz
dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne

Ponadto e-lactancia.org uznaje cetyryzynę za zgodną z karmieniem piersią, której stosowanie niesie bardzo małe ryzyko dla dziecka karmionego piersią i dla procesu laktacji. Natomiast zgodnie z klasyfikacją Prof. Briggs’a cetyryzyna klasyfikowana jest do substancji prawdopodobnie kompatybilnych z karmieniem piersią. Cetyryzyna, w małych, zwykle stosowanych dawkach nie wpływa na proces laktacji. Duże dawki cetyryzyny, szczególnie w połączeniu z pseudefedryną mogą hamować produkcję mleka.
Cetyryzyna bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. W dużym stopniu (93%) wiąże się z białkami osocza mamy. A im wyższy stopień wiązania się z białkami osocza tym mniejsze prawdopodobieństwo przechodzenia danego związku do pokarmu kobiecego. To pośrednio świadczy o bezpieczeństwie stosowania cetyryzyny w okresie karmienia piersią. Cetyryzyna może przenikać do mleka mamy, ale wykazano, że następuje to w małych ilościach (ok 3% dawki). Co więcej dotychczas nie zgłoszono, aby cetyryzyna przyjmowana przez mamę karmiącą wywoływała niekorzystny wpływ na zdrowie dziecka karmionego piersią. Niemniej jednak, zawsze w czasie stosowania leków w okresie laktacji należy uważnie obserwować dziecko i w przypadku zauważenia niepokojących objawów (nadmiernego uspokojenia czy wysuszonych błon śluzowych) należy skonsultować się z lekarzem. Ponadto w przypadku stosowania cetyryzyny w czasie karmienia piersią należy zsynchronizować przyjmowanie leku z karmieniem – lek należy przyjmować bezpośrednio po karmieniu przed najdłuższą przerwą w karmieniu. Z kolejnym przystawianiem dziecka do piersi należy odczekać ok 2 godziny. Przyjmuje się, że najwięcej leku przenika do mleka, gdy we krwi mamy jest go najwięcej. W związku z tym zaleca się wstrzymywanie z przystawianiem dziecka do piersi w czasie kiedy substancja lecznicza osiąga w organizmie mamy stężenie maksymalne (dla cetyryzyny CMAX/TMAX 1-1,7h).

Podsumowując: Cetyryzyna może być stosowana w czasie ciąży oraz w trakcie laktacji, po uprzedniej konsultacji z lekarzem, we właściwych, rekomendowanych dawkach i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Czy cetyryzynę można stosować w ciąży? Zajrzyj: Cetyryzyna w ciąży.

Literatura:

1. Medications and Mothers’ Milk, T.W. Hale, H.E. Rowe, Springer Co. 2016
2. Drugs During Pregnancy and Lactation, C. Schaefer et al., Academic Press Inc, 2014
3. Drugs in Pregnancy and Lactation, G. G. Briggs, Lippincott Williams and Wilkins, 2014
4. Leki w ciąży i laktacji, Frieske K. Et al., MedPharm Polska, 2014
5. The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk, AAP, Committee on Drugs, Pediatrics 2001, 108(3), 776-789
6. The Transfer of Drugs and Therapeutics Into Human. Breast Milk: An Update on Selected Topics. Pediatrics, 2013, 132(3), e796-e809
7. Breastfeeding and maternal medication. Recommendations for Drugs in the Eleventh WHO Model List of Essential Drugs, WHO, Genewa, 2002

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]