REKLAMA
REKLAMA

Badania laboratoryjne – morfologia krwi i OB

Morfologia krwi jest popularnym, bardzo często wykonywanym badaniem. Służy do wczesnego wykrycia wielu chorób, a także dostarcza ważnych informacji o funkcjonowaniu całego organizmu. Polega na analizie ilościowej oraz jakościowej znajdujących się w niej elementów.

fot. shutterstock

REKLAMA
REKLAMA

 

Należą do nich między innymi krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty) oraz płytki krwi (trombocyty). Badanie służy do wczesnego wykrycia wielu chorób, a także dostarcza ważnych informacji o funkcjonowaniu całego organizmu. Odczyn Biernackiego (OB), to badanie polegające na pomiarze drogi opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi w ciągu 1 godziny. Jest to wskaźnik procesów zapalnych, reumatycznych i nowotworowych.

 

 

Kryterium Norma Znaczenie wyniku
Krwinki czerwone (erytrocyty) – RBC Kobiety: 4,2-5,4 x 1012/l

Mężczyźni: 4,7-6,1 x 1012/l

Powyżej normy:

●      Odwodnienie (często)

●      Stany przewlekłego niedotlenienia organizmu

○      Przebywanie na znacznych wysokościach

○      Palenie papierosów

○      Obturacyjny bezdech senny

○      Wrodzone wady serca

○      Choroby płuc

●      Czerwienica prawdziwa (bardzo rzadko)

●      Nowotwory (bardzo rzadko)

●      Działanie glikokortykosteroidów w przebiegu leczenia steroidami lub zespołu Cushinga

Poniżej normy:

●      Niedobory (najczęściej)

○      Żelaza

○      Witaminy B12

○      Kwasu foliowego

●      Choroby przewlekłe:

○      Nowotwory

○      Choroby autoimmunologiczne

○      Zakażenia różnego rodzaju

●      Nagła lub przewlekła utrata krwi

●      Hemoliza krwinek

○      Wrodzona

○      Aplastyczna

●      Przewodnienie (bardzo rzadko)

 

 

Hematokryt – HCT Kobiety: 37-47%,

Mężczyźni 42-52%

Przyczyny zwiększenia i zmniejszenia hematokrytu są takie same, jak w przypadku liczby krwinek czerwonych
Hemoglobina – Hb Kobiety 11,5-16 g/dl, (7,2-10,0 mmol/l)

Mężczyźni 12,5-18 g/dl (7,8-11,3 mmol/l)

Przyczyny zwiększania i zmniejszania stężenia hemoglobiny są takie same, jak w przypadku liczby krwinek czerwonych
Średnia zawartość hemoglobiny w krwince – MCH

 

27-32 pg Powyżej normy:

●      Do zwiększania tych wskaźników dochodzi bardzo rzadko, między innymi w przypadku sferocytozy wrodzonej

Poniżej normy:

●      Niedobór żelaza

●      Talasemia (rzadko)

Średnie stężenie hemoglobiny w krwince – MCHC 33-37 g/dl
Średnia objętość krwinki – MCV Kobiety: 81-99 fl

Mężczyźni: 80-94 fl

Powyżej normy:

●      Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego

●      Choroby żołądka

●      Choroby jelita cienkiego

●      Niedoczynność tarczycy

●      Odwodnienie hipotoniczne

●      Przewodnienie hipolityczne

●      Zespoły mielodysplastyczne

●      Do zwiększenia MCV może dochodzić u ciężarnych kobiet i noworodków, nie świadczy to zawsze o istnieniu choroby

Poniżej normy:

●      Niedokrwistość spowodowana niedoborem żelaza (najczęściej)

●      Odwodnienie hipertoniczne

●      Przewodnienie hipertoniczne

●      Talasemia

●      Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych

 

Współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów – RDW 11,5%-14,5% Zmiany wyniku mogą świadczyć o:

●      niedoborze żelaza

●      witaminy B12

●      kwasu foliowego

●      przetoczeniu krwi

Retikulocyty 3-15‰ liczby erytrocytów Powyżej normy:

●      Niedokrwistość

○      Pokrwotoczna

○      Hemolityczna

●      Pobyt na znacznych wysokościach

●      Niedobór witaminy B12 oraz żelaza

Poniżej normy:

●      Niewydolność szpiku kostnego

 

 

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)

 

Kobiety: 40-80 μmol/l, (223-446 μg/dl)

Mężczyźni: 45-70 μmol/l, (251-391 μg/dl)

Powyżej normy:

●      Niedobór żelaza

●      Ciąża

●      Utrata krwi

●      Leczenie estrogenami

Poniżej normy:

●      Zespół nerczycowy

●      Nowotwory

●      Przewlekłe zakażenia

●      Hemochromatoza i hemosyderoza

●      Nadmiar żelaza w organizmie

●      Mocznica

 

Ferrytyna Kobiety: 12-150 µg/l

Mężczyźni: 15-200 µg/l

Powyżej normy:

●      Stany zapalne

●      RZS

●      Uszkodzenie wątroby

●      Martwica komórek wątroby

●      Nadmiar żelaza w ustroju

Poniżej normy:

●      Niedobór żelaza

Bazocyty (Granulocyty zasadochłonne) 0-0,2 x 109/l Powyżej normy:

●      Stany alergiczne

●      Przewlekła białaczka szpikowa

●      Przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego

●      Wrzodziejące zapalenie jelit

●      Niedoczynność tarczycy

●      Choroba Hodgkina

Poniżej normy:

●      Ostre infekcje

●      Ostra gorączka reumatyczna

●      Nadczynność tarczycy

●      Ostre zapalenie płuc

●      Stres

Eozynocyty (Granulocyty kwasochłonne) 0-0,45 x 109/l Powyżej normy:

●      Choroby alergiczne

○      Zakaźne

○      Hematologiczne

○      Pasożytnicze

●      Astma oskrzelowa

●      Katar sienny

●      Łuszczyca

●      Zażywanie niektórych leków (np. penicylina)

Poniżej normy:

●      Zakażenia

●      Dur brzuszny

●      Czerwonka

●      Posocznica

●      Urazy

●      Oparzenia

●      Wysiłek fizyczny

●      Działanie hormonów nadnerczowych

 

Neutrocyty (Granulocyty obojętnochłonne) 1,8-7,7 x 109/l Powyżej normy:

●      Zakażenia miejscowe i ogólne

●      Choroby nowotworowe

●      Choroby Hematologiczne

●      Urazy

●      Krwotoki

●      Zawały

●      Choroby metaboliczne

●      U palaczy

●      Kobiety w trzecim trymestrze ciąży

Poniżej normy:

●      Zakażenia

○      Grzybicze

○      Wirusowe

○      Bakteryjne

○      Pierwotniakowe

●      Toksyczne uszkodzenie szpiku kostnego, przy leczeniu cytostatykami

Limfocyty 1,0-4,5 x 109/l Powyżej normy:

●      Krztusiec

●      Chłoniaki

●      Przewlekła białaczka limfatyczna

●      Szpiczak mnogi

●      Odra

●      Świnka

●      Gruźlica

●      Kiła

●      Różyczka

●      Choroby immunologiczne

Poniżej normy:

●      Stosowanie kortykosterydów

●      Ciężkie zakażenia wirusowe

Monocyty 0-0,8 x 109/l Powyżej normy:

●      Gruźlica

●      Kiła

●      Bruceloza

●      Zapalenie wsierdzia

●      Dur

●      Mononukleoza zakaźna

●      Zakażenia pierwotniakowymi

●      Urazy chirurgiczne

●      Kolagenozami

●      Choroba Crohna

●      Nowotwory

Poniżej normy:

●      Infekcje

●      Stosowanie glikokortykosteroidów

Płytki krwi (Trombocyty) 130-450 x 109/l Powyżej normy:

●      Przewlekłe stany zapalne

●      Po wysiłku fizycznym

●      Niedobór żelaza

●      Usunięcie śledziony

●      Ciąża

●      Przebieg niektórych nowotworów

●      Nadpłytkowość samoistna

Poniżej normy:

●      Skutki uboczne niektórych leków

●      Niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego

●      Infekcje

●      Nowotwory i inne choroby

OB Noworodki: 0-2 mm/h

Niemowlęta (do 6 miesięcy): 12-17 mm/h

Kobiety poniżej 60 roku życia: do 12 mm/h

Kobiety powyżej 60 roku życia: do 20 mm/h

Mężczyźni poniżej 60 roku życia: do 8 mm/h

Mężczyźni powyżej 60 roku życia: do 15 mm/h

Powyżej normy:

●      Stany zapalne

●      Nowotwory

●      Choroby rozrostowe krwi (np. białaczki)

●      Choroby autoimmunologiczne

●      Zawał mięśnia sercowego

●      Urazy

●      Złamania kości

●      Niedoczynność i nadczynność tarczycy

●      Hipercholesterolemia

●      U kobiet w okresie przedmenstruacyjnym i podczas miesiączki

●      W ciąży

●      Okres połogu

●      W czasie stosowania hormonalnych środków antykoncepcyjnych

Poniżej normy:

●      Choroby alergiczne

●      Obniżona wartość fibrynogenu

●      Nadkrwistość

 

Transferyna Kobiety: 223-446 µg/dl

Mężczyźni: 251-391 µg/dl

Powyżej normy:

●      Trzeci trymestr ciąży

●      Stosowanie leków antykoncepcyjnych i estrogenów

Poniżej normy:

●      Zespół nerczycowy

●      Przedawkowanie żelaza

●      Hemochromatoza

●      Hemoliza

●      Choroby krwi

●      Przetaczanie krwi

Żelazo Kobiety: 6,6-26 mikromola/l (37-145 mikrograma/100ml)

Mężczyźni: 10,6-28,3 mikromola/l (50-158 mikrograma/100ml)

Powyżej normy:

●      Nadmierna podaż dożylnych i domięśniowych preparatów żelaza

●      Częste transfuzje krwi

●      Ostre zatrucie żelazem

●      Hemochromatozy pierwotnej i wtórnej

●      Niedokrwistość hemolityczna

●      Niedokrwistość hipoplastyczna i aplastyczna

●      Zespoły mielodysplastyczne

●      Niedokrwistość złośliwa

●      Wirusowe zapalenie wątroby

●      Ostre uszkodzenie wątroby

●      Zapalenie nerek

●      Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych

Poniżej normy:

●      Niedokrwistość z niedoboru żelaza

●      Niedokrwistość złośliwa

●      Ostre i przewlekłe zakażenia

●      Choroby nowotworowe

●      Zespół nerczycowy

●      Przewlekła niewydolność nerek

●      Choroby tkanki łącznej

●      Niedobór witaminy C

 

Informacje dla pacjenta (ulotka dla pacjenta)

 

Hematokryt – HCT

 Hematokryt informuje jaką objętość całej krwi stanowią same krwinki czerwone. W nowszych analizatorach hematokryt oblicza się na podstawie liczby i objętości erytrocytów.

 

Hemoglobina – Hb

 Hemoglobina to białko zawarte w erytrocycie, którego funkcją jest przenoszenie cząsteczki tlenu z płuc do tkanek obwodowych. Jest ona barwnikiem nadającym erytrocytom czerwony kolor. Badanie informuje o liczbie gramów hemoglobiny znajdującej się w 1 litrze krwi obwodowej. Jest to najlepszy parametr w diagnostyce niedokrwistości.

 

Wskaźniki MCH i MCHC

 Wskaźniki MCH i MCHC pozwalają ocenić ilość hemoglobiny jaka znajduje się w pojedynczym erytrocycie.

 

Średnia objętość krwinki – MCV

Wskaźnik informuje o średniej objętości pojedynczej krwinki.

 

Wskaźnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów – RDW

Wskaźnik RDW informuje, jak bardzo różni się objętość poszczególnych erytrocytów od wartości średniej (MCV).

 

 Całkowita objętość wiązania żelaza

Jest to parametr umożliwiający dokładną ocenę wewnątrzustrojowej gospodarki żelazem. Jest pośrednim pomiarem stężenia transferyny, określa całkowitą ilość żelaza, która może zostać związana przez to białko.

 Ferrytyna

Jest białkiem kompleksującym zapasowe żelazo, przechowując je w wątrobie. Stężenie ferrytyny w surowicy krwi odzwierciedla poziom zapasu żelaza w ustroju.

Płytki krwi

Inaczej zwane Trombocytami, są to bezjądrzaste elementy morfotyczne krwi. Odpowiadają za proces inicjacji krzepnięcia, fibrynolizę i skurcz naczyń krwionośnych.

Odczyn Biernackiego

Odczyn Biernackiego (OB), polega na pomiarze drogi opadania krwinek czerwonych w nie krzepnącej krwi w ciągu 1 godziny. Jest to wskaźnik procesów zapalnych, reumatycznych i nowotworowych.

Transferyna

Jest to białko odpowiadające za przenoszenie żelaza w osoczu krwi do wątroby, śledziony i szpiku kostnego. Poziom transferyny jest parametrem określającym diagnozowanie różnych patologicznych stanów jak anemia, zaburzenia metabolizmu żelaza czy nośność żelaza we krwi.

Żelazo

Metal ten wchodzi w skład hemoglobiny i mioglobiny, w mniejszych ilościach związane jest z enzymami. Występuje w postaci związanej z białkami np. hemosyderyną, ferrytyną i transferyną. Stężenie żelaza zależy od wchłaniania go w przewodzie pokarmowym, syntezy przez organim, rozpadu hemoglobiny oraz ilości utraty z ustroju.

Badania ilości komórek w ustroju:

 Krwinki czerwone (erytrocyty) – RBC

 Erytrocyty to wyspecjalizowane komórki, których główną rolą jest transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek oraz transport dwutlenku węgla z tkanek do płuc. Produkowane są w szpiku kostnym czerwonym, który u dorosłego człowieka znajduje się w większości w kościach płaskich. Do ich wytworzenia niezbędny jest szereg mikro i makro elementów, z których najważniejsze jest żelazo, witamina B12 i kwas foliowy.

 

Retikulocyty

Badanie polega na ustaleniu ilości retikulocytów, które są niedojrzałymi formami krwinek czerwonych.

 

Bazocyty

Mają zdolności żerne, tj. wchłaniania i niszczenia drobnoustrojów oraz obcych lub patologicznie zmienionych komórek własnego organizmu.

 

Eozynocyty

Zaliczane są do granulocytów kwasochłonnych. Wyróżnia je obecność okazałych ziarnistości w cytoplazmie. Stanowią 1-4% wszystkich krwinek białych we krwi.

 

Neutrocyty

Należą do granulocytów, które uczestniczą w odpowiedzi odpornościowej organizmu przeciwko bakteriom, nie są też obojętne wobec innych patogenów.

 

 Limfocyty

Komórki te są zdolne do swoistej reakcji immunologicznej, tzn. do swoistego rozpoznawania i niszczenia antygenów; dzieli się je na limfocyty T, limfocyty B i komórki NK.

 

 Monocyty

Monocyty mają zdolność do fagocytozy i ruchu pełzakowatego, produkują prozapalne i immunoregulacyjne cytokiny. Prezentują one antygeny limfocytom T, kooperują z innymi komórkami układu immunologicznego oraz biorą udział w odpowiedzi komórkowej i reakcjach zapalnych.

 

Piśmiennictwo:

  • https://encyklopedia.pwn.pl
  • https://www.mp.pl
  • Ziółko, Ewa. Podstawy fizjologii człowieka. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2006.
  • http://interpretacjawynikowbadan.info.pl
  • Neumeister, Birgid. Diagnostyka laboratoryjna. Elsevier Health Sciences, 2013.

 

 

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu aptekarz.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo